Friday, October 12, 2007

חידות לראיון עבודה

חידות בראיון עבודה הן משהו שקשה להתחמק ממנו אבל די קל לעבור אותן בעיקר כשערן רום מביא לכם את התשובות, אז קבלו את חלק א' של החידות והפתרונות העיוור והכדים
חידה - מול עיוור מונחים שני כדים, ברשותך 50 כדורים שחורים ו-50 כדורים אדומים.
עליך לחלק את הכדורים בצורה כזו שלעיוור יהיה הסיכוי הגבוה ביותר להוציא כדור אדום.
איך תעשה זאת?
פתרון - יש לשים כדור אדום אחד בכד מסוים ובכד השני את כל שאר הכדורים, כך נגיע לסיכוי של בערך 75%.
הסבר: בכד עם הכדור הבודד הסיכוי הוא מאה אחוז ובכד השני קצת פחות מחמישים אחוז.
שלוש קערות
חידה - יש לנו 3 קערות שבהן ישנן גולות שחורות, גולות לבנות או מעורב, גולות שחורות וגולות לבנות.
על כל קערה רשום פתק:
שחור, לבן או מעורב (שחור ולבן)
ידוע ששלושת הפתקים שקריים.
תוך כמה הוצאות של כדורים תדעו מה הפתק המתאים לכל קערה?
פתרון - הוצאה אחת תספיק.
הסבר: מאחר ונתון שכל הפתקים לא נמצאים על הקערה הנכונה די להוציא כדור אחד מהקערה המעורבת, בהתאם לצבע של הכדור שייצא נדביק מבדקה שחור או לבן ואת הפתקים האחרים פשוט נחליף. זה הסידור הנכון.
החבית הכבדה
חידה - יש 9 חביות ואחת כבדה יותר מהשאר. כיצד תאתרו את החבית הכבדה ביותר בעזרת שתי שקילות בלבד?
פתרון - שוקלים שתי קבוצות של 3 חביות, אם קבוצה אחת יותר כבדה אז שוקלים שם חבית אחת מול חבית אחת.
במצב של שיוויון בשקילה הראשונה ממשיכים עם שלושת החביות שלא שקלנו.
אם יש שיוויון בשקילה השנייה אזי החבית שנותרה בחוץ בשקילה זו היא החבית המבוקשת (הכבדה).
זמן ופתילים
חידה - אנו רוצים למדוד זמן בעזרת פתילים. לרשותנו שני פתילים אשר זמן הבעירה של כל אחד מהם הוא שעה. קצב הבעירה אינו קבוע (כלומר חצי מאורך הפתיל לא יבער חצי מזמן בערת הפתיל). כיצד תמדדו שלושת רבעי שעה?
פתרון - מדליקים פתיל אחד משני הצדדים ופתיל אחד רק מצד אחד, כשהפתיל הראשון מסיים מדליקים את הצד השני של הפתיל השני.
הסבר: אחרי שהדלקנו את הפתיל הראשון משני צדדיו תעבור חצי שעה. אז אם נדליק את הצד השני של הפתיל השני נקבל רבע שעה, סך הכל שלושת רבעי שעה.
כובעים בקופסה
חידה - בקופסה יש חמישה כובעים: שלושה שחורים ושניים לבנים. בוחרים שלושה באקראי ומעמידים בטור שלושה אנשים כאשר האחרון בטור רואה את הכובעים של אלה לפניו, אך לא את שלו. האמצעי רואה את של הראשון והראשון לא רואה אף כובע.
האחרון אומר:אני לא יודע איזה כובע יש לי.
האמצעי אומר:אני לא יודע איזה כובע יש לי.
הראשון אומר: אני יודע איזה כובע יש לי. איזה כובע יש לראשון?
פתרון - לראשון יש בהכרח כובע שחור.
הסבר: אם האחרון לא יודע איזה כובע יש לו מכאן שלשני הראשונים יש או שני כובעים שחורים או כובע שחור אחד וכובע לבן אחד.
מאחר וגם האמצעי לא יודע איזה כובע יש לו (ואם לראשון היה לבן הוא הרי היה יודע שיש לו שחור), נקבל שלראשון יש כובע שחור

3 comments:

 1. Hello,...

  You could use
  div dir="rtl"
  Text
  /dir
  just add <> around the commands

  to make Hebrew written right to left

  ReplyDelete
 2. Thanx
  I used Live Writer with RTL plugin, but it didn't help.
  Just edited it manually.

  Thanx again for the reply

  ReplyDelete
 3. Hi,

  Can you please contact me, I couldn't find your email address...

  Thanks
  Guy Burstein
  guyb @ microsoft dot com

  ReplyDelete