Saturday, June 30, 2007

Got Friends? 2500 שקל

החברה משלמת עד 2,500 ש”ח לכל מי ששולח קורות חיים (קו”ח) של מועמד שיתקבל לעבודה.

מה עודאפשר לעשות עם האתר הזה? 

* קורות חיים בכמיות ענקיות - אם אתם חושבים בגדול הינה לכם רעיון להקמת אתר. הרעיון בכלליות הוא לפתח רעיון מקורי לפתיחת אתר “מחפשי עבודה” ולעבוד עם האתר Got Friends. חוץ מהכסף מהפרסומות שתרוויחו מהאתר אם יהיה פופולרי, תוכלו להרוויח גם אלפי שקלים משליחת קו”ח וכבר עשו את זה (והתוצאות חיוביות - 4500 קו”ח).

* הפניה עצמית - אם אתם מחפשים עבודה בתחומיים הדרושים בחברה, אפשר לשלוח קו”ח שלך ובמקרה שהתקבלת לעבודה משלמים לך גם כסף מהאתר וגם כסף כי אתה עובד (אפשר לעשות את זה, בדקתי).

* פרסום - עד לפני שחיפשתי על כסף באינטרנט, לא שמעתי על האתר הזה ואני מאמין שלא הרבה מכירים אותו. אני מציא לפרסם את האתר ולגרום לאנשים להירשם תחתיכם וכך להרוויח מהם (האתר משלם על 4 “דורות”).

Got Friends?

No comments:

Post a Comment